Semangat

Semangat Anda adalah perisai yang benar.

Your spirit is the true shield.

Morihei Ueshiba