Perkataan yang Bermanfaat

Yang lebih baik dari seribu omong kosong adalah satu kata yang membawa perdamaian.

Better than a thousand hollow words is one word that brings peace.

Buddha