Makna Pendidikan

Pendidikan adalah proses sosial. Pendidikan adalah perkembangan. Pendidikan, bukan persiapan untuk hidup, pendidikan adalah kehidupan itu sendiri.

Education is a social process. Education is growth. Education is, not a preparation for life; education is life itself.

John Dewey