Kemenangan

Yang terpenting bukanlah Kemenangan-nya tetapi usaha untuk mencapainya.

The important thing is not the Triumph but the struggle.

Anonymous