Kekuatan adalah Kesabaran

Orang yang kuat bukanlah pegulat baik. Sebaliknya, orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika ia sedang marah.

The strong person is not the good wrestler. Rather, the strong person is the one who controls himself when he is angry.

- Sahih Al-Bukhari –