Kebahagiaan dan Kesedihan

Kehidupan bahagia tidak akan ada tanpa kemuraman, dan kata bahagia akan kehilangan maknanya jika tidak diimbangi dengan kesedihan.

Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness.

Carl Jung