Arti Kesukaran

Kesukaran adalah alasan yang tidak pernah diterima dalam sejarah.

Difficulty is the excuse history never accepts.

Edward R.Murrow